About Casa Fabra

Historic Architecture, Architecture, Interesting Places, Other Buildings And Structures

La casa Fabra és un edifici al carrer de la Diputació, número 329, al barri de la Dreta de l'Eixample, de Barcelona. Va ser dissenyat per l'arquitecte Enric Sagnier i Villavecchia l'any 1894, i es va acabar d'edificar el 1896. És un edifici entre mitgeres, de planta baixa i cinc plantes pis, representatiu del disseny eclèctic dels primers anys de Sagnier. La façana s'organitza al voltant d'un element central compost pel balcó de la planta principal, que està situat sobre la porta d'entrada, i un medalló decoratiu, situat al seu damunt i acabat pel balcó corregut que ocupa la meitat de la tercera planta. El caràcter vertical d'aquest nucli es contraposa a les línies horitzontals formades pel balcó corregut de la penúltima planta i, especialment, per la galeria correguda de la darrera planta. El conjunt s'acaba amb un frontó d'arc molt rebaixat que fa la funció de barana del terrat. És una obra protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Source From: Wikipedia
329, la Dreta de l'Eixample, Barcelona, BCN, CAT, España, 08013

Nearest places in Casa Fabra