About Estanys de la Jonquera

Water, Interesting Places, Natural, Other Lakes

Els Estanys de la Jonquera són un conjunt de petits estanyols i de zones de mulladius i prats humits, situats sobre materials quaternaris i alimentats per aigua freàtica al peu del vessant meridional del massís de l'Albera. Aquesta zona humida està catalogada al PEIN dota l'epígraf "Estanys de la Jonquera" i dins l'espai de la Xarxa Natura 2000. ES5120009 "Basses de l'Albera". La totalitat d'aquest espai del PEIN i una zona adjacent de pastures i prats humits foren declarats Reserva natural de fauna salvatge per l'Ordre de 23 de gener de 1996, amb una superfície de 68,5 hectàrees. Sota el topònim dels Estanys de la Jonquera s'identifiquen els següents espais individuals:

Source From: Wikipedia
Carretera de Capmany als Estanys, Alt Empordà, CAT, España, 17750

Nearest places in Estanys de la Jonquera