About Budenice (zámek)

Architecture, Historic Architecture, Interesting Places, Manor Houses

Zámek Budenice je bývalé barokní šlechtické sídlo, jehož výstavba započala někdy koncem 17. a na počátku 18. století podle architektonického návrhu dnes již neznámého architekta. Jeho výstavbu zahájil pravděpodobně český pobělohorský novousedlík Matěj Ondřej Hartman z Klarštejna, později ji dokončili jeho další majitelé, smečenští Martinicové (od roku 1693) a Kinští. Součástí zámeckého areálu byla francouzská zahrada s parkem, štěpnice, bažantnice a hospodářská stavení. Zámek obklopuje romantický zámecký park, který navazuje na alej, která sem vede ze Zlonic. Východní část trojkřídlého objektu je nejstarší a byla dostavěna kolem roku 1694 na místech, kde předtím stávala někdejší Budenická tvrz. Současná stavební dispozice je však o 100 let mladší, zámek byl rodinou Kinských do dnešní podoby dostavěn pravděpodobně v letech 1795–1796, kdy byly přistavěny další dva trakty. Z té doby také pochází zdejší zámecká kaple sv. Václava s oltářním obrazem Josefa Bergera, který je i autorem dalšího obrazu se svatým Izidorem.

Source From: Wikipedia
1, okres Kladno, Střední Čechy, Česká republika, 27371

Nearest places in Budenice (zámek)