About Okresní soud v Opavě

Historic Architecture, Architecture, Interesting Places, Other Buildings And Structures

Okresní soud v Opavě je okresní soud se sídlem v Opavě. Vznikl roku 1850 a až do roku 1949 spadal do obvodu opavského krajského soudu, poté byl přičleněn pod Krajský soud v Ostravě. Rozhoduje jako soud prvního stupně ve všech trestních a civilních věcech, ledaže jde o specializovanou agendu (nejzávažnější trestné činy, insolvenční řízení, spory ve věcech obchodních korporací, hospodářské soutěže, duševního vlastnictví apod.), která je svěřena krajskému soudu.

Source From: Wikipedia
297/27, Olomoucká, okres Opava, Moravskoslezsko, Česká republika, 74601

Nearest places in Okresní soud v Opavě