About Profesní dům (Malá Strana)

Religion, Monasteries, Interesting Places

Profesní dům je velká, raně barokní budova na Malostranském náměstí v Praze. Spolu s kostelem svatého Mikuláše a několika domy tvoří blok rozdělující náměstí na dolní a horní část.

Budova původně sloužila jako dům tzv. profesních bratrů Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů), členů řádu, kteří složili slavné sliby. Nejednalo se ovšem o kolej, jezuité zde vedli jen gymnázium v sousední budově. Dnes v budově sídlí Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.

Source From: Wikipedia
Malostranské náměstí, Praha, okres Hlavní město Praha, Praha, Česká republika, 11801

Nearest places in Profesní dům (Malá Strana)