About Socha svatého Jana Nepomuckého (Mnichovice)

Cultural, Urban Environment, Interesting Places, Sculptures

Socha svatého Jana Nepomuckého stojí od roku 1941 na Jánském náměstí v Mnichovicích. Původně stála před domem čp. 126, na nynější stanoviště byla přesunuta při terénních úpravách.

Esovitě prohnutá postava světce v bohatě řaseném rouchu opírá o levé rameno kříž s plastikou Ježíše Krista, který přidržuje oběma rukama, vousatou tvář má přivrácenu k ukřižovanému. Jan Nepomucký je zobrazen jako kněz v rouchu, klerice, rochetě, almuci a s biretem na hlavě. Oproti tradici chybí svatozář, avšak ještě v roce 1988 hlavu obkružovalo pět pozlacených hvězd.

Source From: Wikipedia
Janské náměstí, okres Praha-východ, Střední Čechy, Česká republika, 25164

Nearest places in Socha svatého Jana Nepomuckého (Mnichovice)