About Synagoga v Budyni nad Ohří

Religion, Synagogues, Interesting Places

Synagoga v Budyni nad Ohří se nachází zhruba 300 metrů severně od centra města Budyně nad Ohří, a to v Ostrovní ulici. Postavena byla v první polovině 18. století původně jako dřevěná synagoga. V letech 1815 až 1825 došlo k její přestavbě ve zděnou stavbu v pozdně klasickém slohu, přičemž průčelí budovy bylo vyvedeno v pozdně rokokovém slohu. Synagoga byla činná až do druhé světové války. Od té doby je využívána jako skladiště. Dnešní fasáda budovy již neodpovídá historickému vzhledu synagogy, interiér dochován pouze v náznacích. V roce 2009 byla prohlášena kulturní památkou.

Source From: Wikipedia
115, Ostrovní, okres Litoměřice, Severozápad, Česká republika, 41118

Nearest places in Synagoga v Budyni nad Ohří