About Amtmandsboligen i Hjørring

Historic Architecture, Architecture, Interesting Places, Other Buildings And Structures

Amtmandsboligen i Hjørring er den tidligere bolig for amtmanden over Hjørring Amt og har siden 2011 været ejet af Realdania Byg.

Bygningen er beliggende Amtmandstoften 1 i Hjørring og opført 1910 i nybarok stil ved arkitekt og kongelig bygningsinspektør for Nørrejylland Hack Kampmann. Bygningen har været fredet siden 2010, og fredningen omfatter tillige forpladsen med to træer, fem borner og forbindende kæder, de to portpiller med tilhørende murstykker ved den østlige domestikfløj samt haven, herunder lysthus og pergola.

Source From: Wikipedia
1, Amtmandstoften, Hjørring Kommune, Region Nordjylland, Danmark, 9800

Nearest places in Amtmandsboligen i Hjørring