About Fuglsig

Architecture, Historic Architecture, Interesting Places, Manor Houses

Fuglsig er en tidligere hovedgård 5 km sydøst for Hjørrings centrum. Den første ejer omtales i 1490, hvor gården sikkert har været en enestegård, altså har ligget uden for landsbyen og dens fællesskab. Den nævnes igen i 1617, nu som hovedgård. Der har været skiftende indtægter, og gården har modtaget en del tiende og bøndergods. Men i 1797 gik det så dårligt, at bønderne måtte bruge stråtagene som foder. Dengang blev gården solgt til et konsortium, hvoraf et medlem havde tilnavnet "Herregårdsslagteren". Siden gik det tilbage for gården, der langsomt fik frasolgt jorden indtil der til sidst kun var bygninger, have og grave tilbage, som kunne bære navnet Fuglsig videre.

Source From: Wikipedia
161, Fuglsigvej, Hjørring Kommune, Region Nordjylland, Danmark, 9800

Nearest places in Fuglsig