About Odden (hovedgård)

Architecture, Historic Architecture, Museums, Cultural, Interesting Places, Manor Houses, Art Galleries

Odden (1454 Odden), tidligere hovedgård ved Mygdal, Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt 11 km NØ for Hjørring. Hovedbygningen huser fra 1989 Victor Petersens (-2002) store offentligt tilgængelige samling af J.F. Willumsens værker og skitser. I dag ejer Odden ca. 2 hektar land. Oddens historie skal sandsynligvis føres tilbage til midten af 1400-tallet, idet det må anses for usandsynligt at den Johannes Diakenn advocatus in Oddenn ("Jens Degn foged i Odden") som nævnes 1377 hørte til her.

Source From: Wikipedia
31C, Oddenvej, Hjørring Kommune, Region Nordjylland, Danmark, 9800

Nearest places in Odden (hovedgård)