About Grøtøy gamle handelssted

Other, Unclassified Objects, Interesting Places, Historic Object

Grøtøy gamle handelssted lå i Steigen i Nordland og var lokalisert til øyene Grøtøya, Manshausen og Naustholmen. Handelsstedet ble grunnlagt i 1690 og var et av Nordlands største gjennom fire århundrer frem til det gikk konkurs i 1923. I flere generasjoner var familien Schøning eiere av stedet.

Grøtøy handelssted ble opprettet av Oluf Hartvigsen som hadde arvet Grøtøya etter faren Hertvig Arnesøn som var prest i Steigen. Det begynte som en beskjeden virksomhet med handel og jektebruk. Oluf Hartvigsen skaffet seg fortrinnsrett på å frakte varer for bøndene i distriktet, både varer som skulle til Bergen og til fiskeværene i området.

Source From: Wikipedia
12, 635, Nordland, Norge, 8283

Nearest places in Grøtøy gamle handelssted