About Rødberg stasjon

Railway Stations, Industrial Facilities, Interesting Places

Rødberg stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Numedalsbanen ved tettstedet Rødberg i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Rødberg var endestasjon for banen og ble åpnet som en stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods den 20. november 1927 sammen med resten av Numedalsbanen. Ekspedisjonsbygningen var opprinnelig en forretningsgård for Nore kraftanlegg, et anlegg som også var grunnlaget for at banen ble bygget i første omgang.

Source From: Wikipedia
1, Stasjonsvegen, Buskerud, Norge, 3630

Nearest places in Rødberg stasjon