About Sirbma kapell

Religion, Churches, Interesting Places, Other Churches

Sirbma kapell er en langkirke fra 1954 i Tana kommune, Finnmark fylke.

Byggverket er i tre og har 80 plasser.

Source From: Wikipedia
4699, Deanugeaidnu, Finnmark, Norge, 9826

Nearest places in Sirbma kapell