About Brama Zwierzyniecka

Fortifications, Defensive Walls, Historic, Interesting Places

Brama Zwierzyniecka – zabytek w stylu neogotyckim z 2 poł. XIX wieku, znajdujący się w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Krzeszowice, w Tenczynku. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

Source From: Wikipedia
78, Zwierzyniecka, gmina Krzeszowice, małopolskie, Polska, 32-067

Nearest places in Brama Zwierzyniecka