About Cerkiew prawosławna św. Dymitra w Bodakach

Religion, Churches, Interesting Places, Eastern Orthodox Churches

Cerkiew pod wezwaniem św. Dymitra – prawosławna cerkiew filialna w Bodakach. Należy do parafii Świętych Kosmy i Damiana w Bartnem, w dekanacie Gorlice diecezji przemysko-gorlickiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Położona na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Świątynia znajduje się w pobliżu kościoła rzymskokatolickiego św. Dymitra (dawnej cerkwi greckokatolickiej).

Cerkiew drewniana, oszalowana, orientowana, bezwieżowa, trójdzielna. Nawa jest szersza od babińca i prezbiterium. Dach blaszany, z dwiema kopułami (nad nawą i prezbiterium). Wewnątrz znajduje się skromny, drewniany ikonostas.

Source From: Wikipedia
Polska, 38-307

Nearest places in Cerkiew prawosławna św. Dymitra w Bodakach