About Cmentarz wojenny nr 146 – Gromnik

Cemeteries, Historic, Burial Places, Interesting Places

Cmentarz wojenny nr 146 w Gromniku – zabytkowy cmentarz z I wojny światowej, znajdujący się w miejscowości Gromnik, w gminie Gromnik, powiecie tarnowskim, województwie małopolskim. Jeden z ponad 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie. W VI okręgu Tarnów cmentarzy tych jest 63.

Source From: Wikipedia
5, Pogórze, gmina Gromnik, małopolskie, Polska, 33-180

Nearest places in Cmentarz wojenny nr 146 – Gromnik