About Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie

Religion, Churches, Interesting Places, Catholic Churches

Kościół Salezjanów pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie – dawny klasztor ojców franciszkanów. Przybyli oni do Lublina w 1621. Wznieśli oni na miejscu drewnianego kościółka pw. św. Wawrzyńca, w latach 1635–1649 murowaną świątynię w stylu renesansu lubelskiego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Anielskiej i św. Franciszka. Kościół powstał na bagiennym terenie, przez co został zbudowany na drewnianych balach. Świątynia wielokrotnie ulegała pożarom.

Source From: Wikipedia
3, Białkowska Góra, Kalinowszczyzna, Lublin, Lublin, lubelskie, Polska, 20-129

Nearest places in Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie