About Nowy cmentarz żydowski w Markuszowie

Cemeteries, Historic, Burial Places, Interesting Places

Cmentarz żydowski w Markuszowie – zajmuje powierzchnię 0,54 ha, na której, pomimo dewastacji z czasów II wojny światowej i okresu powojennego, zachowało się około 30 nagrobków, spośród których najstarszy pochodzi z 1849 oraz resztki muru ogrodzeniowego. Mieści się we wschodniej części miejscowości. Został założony na początku XIX wieku i funkcjonował aż do wymordowania tutejszej społeczności żydowskiej w 1942 r. Wcześniej żydowscy mieszkańcy Markuszowa byli grzebani na starym cmentarzu.

Source From: Wikipedia
43b, Łachy, gmina Markuszów, lubelskie, Polska, 24-173

Nearest places in Nowy cmentarz żydowski w Markuszowie