About Park Leśnicki

Gardens And Parks, Urban Environment, Cultural, Interesting Places

Park Leśnicki – park położony w zachodniej części Wrocławia, w obrębie osiedla Leśnica. Park jest najbardziej na południe wysuniętą częścią większego kompleksu zieleni, którego północną część stanowi Las Mokrzański. Park ma powierzchnię 21 ha. Park ten leży w korytarzu ekologicznym, którego oś tworzy rzeka Bystrzyca. Pieczę nad Parkiem Leśnickim sprawuje Zarząd Zieleni Miejskiej, podległy Departamentowi Architektury i Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia. Obecna nazwa parku obowiązuje na podstawie § 1 pkt 14 uchwały nr LXXI/454/93 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 października 1993 roku w sprawie nazw parków i terenów leśnych istniejących we Wrocławiu. Park wraz z zespołem pałacowym wpisany jest w rejestrze zabytków nieruchomych pod nr ZU/4 z 29.01.1958 oraz A/5293/193 z 15.02.1962.

Source From: Wikipedia
162c, Marszowice, Marszowicka, Wrocław, Wrocław, dolnośląskie, Polska, 54-078

Nearest places in Park Leśnicki