About Biserica Sfinții Voievozi Mihail și Gavril din Târgoviște

Religion, Churches, Interesting Places, Other Churches

Biserica Sfinții Voievozi Mihail și Gavril din Târgoviște este un monument istoric aflat pe teritoriul municipiului Târgoviște. În Repertoriul Arheologic Național, monumentul apare cu codul 65351.30.01, 65351.30.02.

Anterioară primei atestări documentare din anul 1615, biserica a fost ridicată pe locul unui lăcas mai vechi. De plan trilobat, cu o turlă zveltă pe naos si un pridvor pe stâlpi, prezintă particularităti arhitecturale care o individualizează între bisericile de la sf. sec. XVI si începutul sec. XVII. Grav avariată de seismele din anii 1977, 1986 si 1990.

Source From: Wikipedia
Strada Ion Heliade Rădulescu, Târgoviște, Dâmbovița, România, 130034

Nearest places in Biserica Sfinții Voievozi Mihail și Gavril din Târgoviște