About Bustul lui Gheorghe Șincai din București

Historic, Monuments And Memorials, Interesting Places, Monuments

Bustul lui Gheorghe Șincai din fața Colegiului Național Gheorghe Șincai din București este opera sculptorului Ion Schmidt-Faur (1883-1934). A fost dezvelit în anul 1930.

Bustul îl reprezintă pe cărturarul iluminist Gheorghe Șincai (1753-1816), unul din fruntașii Școlii Ardelene. Pe soclul bustului sunt fixate trei plăci de bronz cu basoreliefuri: unul înfățișează un raft cu cărți, altul o făclie iar ultimul, Lupoaica cu Romulus și Remus.

Opera este înscrisă în Lista monumentelor istorice 2010 - Municipiul București - la nr. crt. 2374, cod LMI B-III-m-B-20055.

Source From: Wikipedia
167, Timpuri Noi, Calea Șerban Vodă, Sector 4, Municipiul București, România, 040205

Nearest places in Bustul lui Gheorghe Șincai din București