About Cerkev sv. Jakoba, Blatna Brezovica

Religion, Churches, Interesting Places, Other Churches

Cerkev svetega Jakoba v Blatni Brezovici je podružnična cerkev Župnije Vrhnika. Stoji ob vznožju osamelca jugovzhodno od vasi, okoli nje je pokopališče.

Cerkev, posvečena sv. Jakobu apostolu, se prvič omenja leta 1526, ko je cesar po kranjskih cerkvah pobiral dragotine za financiranje vojne proti Turkom (barokizirana (prezidana) sredi 18. stol., vhodna vrata pa imajo letnico 1884), po ljudskem izročilu naj bi jo zgradili bistriški menihi, ki so jo sprva želeli postaviti na vrhu osamelca (kot je značilno za vse cerkve), tako pa je cerkev vidna le z Barja, saj stoji južneje od osamelca, ker so domačini gradbeni material ponoči vsakokrat znosili nazaj do zamočvirjenega Barja.

Source From: Wikipedia
Upravna Enota Vrhnika, Slovenija, 1360

Nearest places in Cerkev sv. Jakoba, Blatna Brezovica