About Hidroelektrarna Bistra

Industrial Facilities, Factories, Power Stations, Interesting Places

Hidroelektrarna Bistra je mala hidroelektrarna s Francisovo turbino, ki stoji na zahodnem robu Ljubljanskega barja ob cesti Bistra–Borovnica, nekaj deset metrov južno od gradu Bistra (uradno že naselje Dol pri Borovnici). Leta 1911 zgrajena elektrarna, ki jo poganjajo vode potoka Bistra, še vedno obratuje z več kot sto let staro turbino, ostala električna oprema pa je delno obnovljena.

Source From: Wikipedia
Upravna Enota Vrhnika, Slovenija, 1353

Nearest places in Hidroelektrarna Bistra