About Åls stenhus

Historic Architecture, Architecture, Interesting Places, Destroyed Objects

Åls stenhus eller Aal är en medeltida borgruin i Vånga socken, vid Roxens norra strand i Östergötland.

Stenhuset var sätesgård för Sten Haraldsson Gren i början av 1400-talet. Dennes son, Magnus Gren, var riksråd. På 1500-talet flyttades gården till den plats där Grensholms egendom ligger, samtidigt byttes namnet. Arkeologiska undersökningar har gjorts under 1900-talet, och 1995 restaurerades ruinens murade ingång.

Source From: Wikipedia
Norrköping, Östergötlands län, Sverige

Nearest places in Åls stenhus