About Donnerska huset, Visby

Historic Architecture, Architecture, Interesting Places, Other Buildings And Structures

Donnerska huset är en stenbyggnad från 1100-talet i Visby. Byggnadens äldsta delar är från 1100-talet men har byggts om och ut under åren. Dess läge vid nuvarande Donners plats och närheten till hamnen, speciellt under medeltiden, gjorde den till en viktig byggnad för staden. Den anses ha stort kulturhistoriskt värde.

I Donnerska huset, som tidigare var ett posthus, fanns Sidas Östersjöenhet fram till 2009. Nu finns ett kontorshotell och kafé.. Namnet kommer av att handelshuset Donner hade sin verksamhet här under tre generationer.

Source From: Wikipedia
Strandgatan, Gotland, Gotlands län, Sverige, 62157

Nearest places in Donnerska huset, Visby