About Flädie socken

Religion, Other Temples, Interesting Places

Flädie socken i Skåne ingick i Torna härad och området ingår sedan 1971 i Lomma kommun och motsvarar från 2016 Flädie distrikt.

Socknens areal är 6,31 kvadratkilometer varav 6,29 land. År 2000 fanns här 4 519 invånare. Huvuddelen av tätorten Bjärred samt tätorten Flädie med sockenkyrkan Flädie kyrka ligger i socknen.

Source From: Wikipedia
Flädie Kyrkväg, Lomma, Skåne, Sverige, 237 91

Nearest places in Flädie socken