About Förlanda socken

Religion, Other Temples, Interesting Places

Förlanda socken i Halland ingick i Fjäre härad, ingår sedan 1974 i Kungsbacka kommun och motsvarar från 2016 Förlanda distrikt.

Socknens areal är 54,30 kvadratkilometer, varav 49,32 land. År 2000 fanns här 560 invånare. Kyrkbyn Förlanda med sockenkyrkan Förlanda kyrka ligger i socknen.

Source From: Wikipedia
Förlandavägen, Kungsbacka, Hallands län, Sverige, 43975

Nearest places in Förlanda socken