About Hällmålningen vid Åbodsjön

Other, Unclassified Objects, Interesting Places, Historic Object

Hällmålningen vid Åbodsjön i Sidensjö socken är målad på ett flyttblock några meter från stranden i Stor-Åbodsjön.

Flyttblocket är kubformat med tre meter långa sidor. Målningen beskriver en 1,1 meter stor tydlig älg med ett inre kroppsmönster av en längsgående mittlinje vid vilken snett vinklade linjer ansluter. Huvudet har lodräta linjer och typiska stora öron. En linje lodrätt mot hjässan kan tolkas antingen som horn eller som ett dödande vapen. I älgens bakkropp finns en annan obestämd figur. Målningen är illa skadad och färgen har flagat bort på flera ställen.

Source From: Wikipedia
Sidensjö distrikt, Örnsköldsvik, Västernorrlands län, Sverige

Nearest places in Hällmålningen vid Åbodsjön