About Hälsinglands runinskrifter 10

Historic, Monuments And Memorials, Archaeology, Burial Places, Interesting Places, Other Burial Places, Monuments, Rune Stones

Runinskrift Hs 10 är en runsten som står utanför Hälsingtuna kyrka i Hälsingtuna socken och Hudiksvalls kommun i Hälsingland.

Stenen stod på sin nuvarande plats redan innan man uppförde 1100-talskyrkan. Runinskriften är gjord med hälsingerunor (stavlösa runor), det vill säga runor utan lodräta stavar, vilket är en förenkling av det yngre runalfabetet. Ristningen är bitvis utplånad.

Ornamentiken föreställer två profilerade rundjur samt ett stort, flätat ringkors.

Source From: Wikipedia
Hudiksvall, Gävleborgs län, Sverige

Nearest places in Hälsinglands runinskrifter 10