About Hofterups socken

Religion, Other Temples, Interesting Places

Hofterups socken i Skåne ingick i Harjagers härad, ingår sedan 1974 i Kävlinge kommun och motsvarar från 2016 Hofterups distrikt.

Socknens areal är 12,25 kvadratkilometer varav 12,24 land. År 2000 fanns här 1 956 invånare. Huvuddelen av tätorten Hofterup samt sockenkyrkan Hofterups kyrka ligger i socknen.

Source From: Wikipedia
Kävlinge, Skåne, Sverige, 24651

Nearest places in Hofterups socken