About Hundhamra

Cemeteries, Historic, Fortifications, Burial Places, Archaeology, Interesting Places, Castles, Other Archaeological Sites, Hillforts

Hundhamra, äldre stavningar Hundhamar (Erikskrönikan), Hundhamer (1453), Hundhambre (1460), är en nu försvunnen gård i Botkyrka socken och kommun i Södermanland som låg cirka 600 meter sydost om Norsborgs herrgård. I dess anslutning finns även Hundhamra fornborg (även benämnd Borg) och ett gravfält, Hundhamras gravfält. Någonstans i Hundhamra ska också en sedan länge försvunnen runsten, Sö 287, ha stått upprest.

Source From: Wikipedia
Norsborgsvägen, Botkyrka, Stockholms län, Sverige, 14571

Nearest places in Hundhamra