About Nyby fornborg

Fortifications, Historic, Archaeology, Interesting Places, Other Archaeological Sites, Hillforts

Nyby fornborg ligger vid Nybyån vid Nyby bruk i Torshälla, Eskilstuna kommun. Fornborgen avgränsas av en dubbel stenmur i nordöst och naturliga stup åt övriga håll. Vid en arkeologisk undersökning i början av 1980-talet konstaterades att borgen brunnit ner snabbt och våldsamt på 1300-talet.

Under andra världskriget fanns försvarsverk här, spår av dessa kan fortfarande ses.

Source From: Wikipedia
Nyby, Zetheliusvägen, Eskilstuna, Södermanlands län, Sverige, 64431

Nearest places in Nyby fornborg