About Össlövs skeppssättning

Megaliths, Historic, Monuments And Memorials, Archaeology, Interesting Places, Monuments

Össlövs skeppssättning i Berga socken i Ljungby kommun är Smålands största skeppssättning. Den är 42 meter lång och 13 meter bred och består idag av 29 klumpstenar, ursprungligen var det sannolikt fler. Skeppet är vinklad i nord-sydlig riktning och den norra stävstenen är den högsta, en meter hög.

Source From: Wikipedia
Ljungbyvägen, Ljungby, Kronobergs län, Sverige, 341 51

Nearest places in Össlövs skeppssättning