About Östergötlands runinskrifter 145

Historic, Monuments And Memorials, Archaeology, Burial Places, Interesting Places, Other Burial Places, Monuments, Rune Stones

Runinskrift Ög 145 är ett runstensfragment som nu är placerat ovanpå kyrkogårdsmuren vid Dagsbergs kyrka i Dagsbergs socken och öster om Norrköping i Östergötland.

Stenens ursprungliga plats är okänd. Den från runor translittererade och översatta texten lyder enligt nedan:

Source From: Wikipedia
Norrköping, Östergötlands län, Sverige, 60591

Nearest places in Östergötlands runinskrifter 145