About Östertälje socken

Religion, Other Temples, Interesting Places

Östertälje socken i Södermanland ingick i Öknebo härad, uppgick 1963 i Södertälje stad och området ingår sedan 1971 i Södertälje kommun och motsvarar från 2016 ungefär Östertälje distrikt.

Socknens areal är 25,30 kvadratkilometer, varav 23,63 land. År 1955 fanns här 1 532 invånare.(Tveta socken ej inräknad) Delen av tätorten Södertälje öster om Södertälje kanal, stadsdelen Igelsta och orten Hall med Hallanstalten ligger i socknen. Sockenkyrka var Sankta Ragnhilds kyrka som delades med Södertälje stadsförsamling och låg i staden, inte i socknen.

Source From: Wikipedia
Södertälje, Stockholms län, Sverige, 15139

Nearest places in Östertälje socken