About Sala socken

Religion, Other Temples, Interesting Places

Sala socken i Västmanland ingick i Övertjurbo härad, uppgick 1952 i Sala stad och området är sedan 1971 en del av Sala kommun, från 2016 inom Sala distrikt.

Socknens areal var 72,92 kvadratkilometer, varav 71,46 land. År 1952 fanns här 912 invånare. Orterna Jugansbo, Saladamm och Broddbo samt sockenkyrkan Sala sockenkyrka ligger inom sockenområdet.

Source From: Wikipedia
Mamre, Albert Målares gata, Sala, Västmanlands län, Sverige, 73338

Nearest places in Sala socken