About Simris socken

Religion, Other Temples, Interesting Places

Simris socken i Skåne ingick i Järrestads härad, uppgick 1952 i Simrishamns stad och området ingår sedan 1971 i Simrishamns kommun och motsvarar från 2016 Simris distrikt.

Socknens areal var 11,10 kvadratkilometer varav 11,06 land. År 2000 fanns här 1 428 invånare. En del av Simrishamn, en del av tätorten Brantevik samt tätorten Simris med sockenkyrkan Simris kyrka ligger i socknen.

Source From: Wikipedia
M 1501, Simrishamn, Skåne, Sverige, 27235

Nearest places in Simris socken