About Skarhults socken

Religion, Other Temples, Interesting Places

Skarhults socken i Skåne ingick i Frosta härad, ingår sedan 1971 i Eslövs kommun och motsvarar från 2016 Skarhults distrikt.

Socknens areal är 22,47 kvadratkilometer varav 22,28 land. År 2000 fanns här 155 invånare. Skarhults slott samt kyrkbyn Skarhult med sockenkyrkan Skarhults kyrka ligger i socknen.

Source From: Wikipedia
M 1119, Eslöv, Skåne, Sverige, 24747

Nearest places in Skarhults socken