About Skeda socken

Religion, Other Temples, Interesting Places

Skeda socken i Östergötland ingick i Hanekinds härad, ingår sedan 1971 i Linköpings kommun och motsvarar från 2016 Skeda distrikt.

Socknens areal är 72,75 kvadratkilometer varav 72,01 land. År 2000 fanns här 1 110 invånare. En del av tätorterna Slaka, tätorten Skeda udde samt kyrkbyn Skeda med sockenkyrkan Skeda kyrka ligger i socknen.

Source From: Wikipedia
Gamla Kalmarvägen, Linköping, Östergötlands län, Sverige, 583 32

Nearest places in Skeda socken