About Skivarpstenen

Historic, Monuments And Memorials, Archaeology, Burial Places, Interesting Places, Other Burial Places, Monuments, Rune Stones

Skivarpstenen, med signum DR 270, är en runsten som nu är placerad vid Runstenskullen i Universitetsplatsen i Lund, Skåne. Stenen upptäcktes i mitten av 1800-talet under den gamla kyrkogårdsmuren i Skivarp. Stenen sprängdes i tre delar och man använde två av delarna som del av en trappa. Stenens topp fick bli del av en skorsten. Nils G. Bruzelius såg till att stenen sattes ihop igen 1864. Stenen fungerade sedan som gåva till Föreningen för Skånes fornminnen och historia. Vid Lunds universitets 200-årsjubileum 1868 hamnade stenen på sin nuvarande plats vid Runstenskullen i Lund. Stenen kan ha samme ristare som den idag försvunna Skånestenen.

Source From: Wikipedia
Lund, Skåne, Sverige

Nearest places in Skivarpstenen