About Södermanlands runinskrifter 107

Historic, Monuments And Memorials, Archaeology, Burial Places, Interesting Places, Other Burial Places, Monuments, Rune Stones

Runinskrift Sö 107 är en runsten som står tillsammans med Sö 108 och Sö 109 i området Balsta nära utfartsvägen från Eskilstuna mot Kjula. Den har funnits där länge och möjligen kan detta vara dess ursprungliga plats, för här gick landsvägen förbi och i närheten rann Karpbäcken och där fanns även "Gredby bro".

Source From: Wikipedia
Balsta trädgårdsallé, Eskilstuna, Södermanlands län, Sverige, 633 52

Nearest places in Södermanlands runinskrifter 107