About Södermanlands runinskrifter 118

Historic, Monuments And Memorials, Archaeology, Burial Places, Interesting Places, Other Burial Places, Monuments, Rune Stones

Sö 118 är ett vikingatida runblock i form av ett jordfast stenblock av granit i Ostra, Sundby socken och Eskilstuna kommun i Södermanland. Flyttblocket är två och en halv gånger två meter och 1,4 meter högt och av rödaktig granit, med ristning på den släta sidan mot söder. Runslingan är 217 cm hög och 220 cm bred. Runornas höjd är 11-20 cm, vanligen 16-18 cm. Nedre delen av stenen har spruckit. Inskriften är grund och delvis mycket svårläst.

Source From: Wikipedia
Mälarvägen, Eskilstuna, Södermanlands län, Sverige, 63353

Nearest places in Södermanlands runinskrifter 118