About Törnevalla socken

Religion, Other Temples, Interesting Places

Törnevalla socken i Östergötland ingick i Åkerbo härad (före 1891 även del i Bankekinds härad), ingår sedan 1971 i Linköpings kommun och motsvarar från 2016 Törnevalla distrikt.

Socknens areal är 31,00 kvadratkilometer allt land. År 2000 fanns här 1 572 invånare. En del av tätorten Linghem samt sockenkyrkan Törnevalla kyrka ligger i socknen.

Source From: Wikipedia
Linköping, Östergötlands län, Sverige, 58564

Nearest places in Törnevalla socken