About Trysunda kapell

Religion, Churches, Interesting Places, Other Churches

Trysunda kapell är en kyrkobyggnad i Örnsköldsviks kommun. Den är församlingskyrka i Nätra församling, Härnösands stift. Kapellet ligger på ön Trysunda i Höga kusten i Örnsköldsviks södra skärgård norr om Ulvöarna.

Source From: Wikipedia
Örnsköldsvik, Västernorrlands län, Sverige

Nearest places in Trysunda kapell