About Uppåkrastenen

Historic, Monuments And Memorials, Archaeology, Burial Places, Interesting Places, Other Burial Places, Monuments, Rune Stones

Uppåkrastenen (DR 266) (även benämnd Hjärupstenen) är en runsten i Hjärup, Staffanstorps kommun, Skåne. Stenen är 1,4 meter hög. Stenen är belägen på en liten hög i Stenshöggårds trädgård. Stenen stod från början 200 meter från sin nuvarande plats, men flyttades på 1800-talet. Ole Worm omtalade stenen redan 1628 i sin skrift om Västra Strömonumentet. Stenen är ristad på två sidor.

Det finns sägner om att det spökar om man försöker flytta stenen.

En translitteration av inskriften på stenen lyder:

Normaliserat till rundanska blir detta:

Översatt till nutida svenska blir det:

Source From: Wikipedia
26, Åkerslundshusen, Hjärupsvägen, Staffanstorp, Skåne, Sverige, 24563

Nearest places in Uppåkrastenen