About Västra Gerums socken

Religion, Other Temples, Interesting Places

Västra Gerums socken i Västergötland ingick i Skånings härad och är sedan 1971 en del av Skara kommun, från 2016 inom Marum-Gerums distrikt.

Socknens areal är 15,20 kvadratkilometer varav 14,90 land. År 1954 fanns här 354 invånare. En del av tätorten Ardala samt sockenkyrkan Västra Gerums kyrka ligger i socknen.

Source From: Wikipedia
O 2630, Skara, Västra Götalands län, Sverige, 53295

Nearest places in Västra Gerums socken