About Anushaxon hammomi

Historic Architecture, Architecture, Interesting Places, Other Buildings And Structures

Anushaxon hammomi – Xivadagi me’moriy yodgorlik. 1657 yil Ichan qal’adagi Oq masjid yonida Abulg‘ozixon tomonidan o‘g‘li Anusha Muhammad Sul-tonning Karmanadagi g‘alabasi shara-figa qurilgan. Hammomga Oq masjid yaqinidagi gumbazli kichik xonadan ki-riladi. Hammom xonalari issiqni yaxshi saqlash uchun yer ostiga joylashtiril-gan bo‘lib, tashqaridan faqat gumbazlar ko‘rinib turadi. Anushaxon hammomida daxliz, kiyim-xona, sovuqxona, issiqxona, issiq suv tu-radigan hovuzcha, go‘lax bor. Xonalarning o‘zaro bog‘lanishida qadimgi hammomlar an’-analari takrorlangan. Suv tarnovlardan hovuzga yig‘iladi. O‘txona dudlari maxsus yo‘llar orqali hammom xonalari ostidan o‘tib, ularni isitadi va mo‘rkon orqali tashqariga chiqadi. Issiq suvli 568hovuz atrofidagi to‘rtta xona devordagi tuynuklar orqali suv bilan ta’minlanadi. Hammom pishiq g‘ishtdan ishlangan. Ichki tomoni suvalgan, hech qanday bezak yo‘q. 1984 yilda ta’mir qilinib, ishga tushi-rilgan.

Source From: Wikipedia
Khiwa Tumani, Xorazm Viloyati, Uzbekistan, 220900

Nearest places in Anushaxon hammomi