About Östergötlands runinskrifter 221

Historic, Monuments And Memorials, Archaeology, Burial Places, Interesting Places, Other Burial Places, Monuments, Rune Stones

Runinskrift Ög 211 är en runsten som nu står vid Reva gravfält i Törnevalla socken och Linköpings kommun, Åkerbo härad i Östergötland. Den har tidigare varit inmurad i Törnevalla kyrka.

Source From: Wikipedia
Linköping, Östergötlands län, Sverige, 58564

Nearest places in Östergötlands runinskrifter 221